.از شما دوستان جهت همکاري دعوت بعمل مي آيد. مطالب و تصاوير را به آدرس ما ارسال کنيد تا به نام شما در وب قرار گيرد
ساحل خزر آباد

در 35 كيلومتري شمال شهر ساري در ساحل درياي خزر واقع شده كه بوسيله بلوار و جاده زيباي فرح‌آباد كه زيبايي خاص دارد به ساحل ارتباط پيدا مي‌كند و مكان مناسب و امن براي شنا بالاخص براي استفاده خانمها از دريا مي‌باشد.

برگرفته از؛ بابل نت